Galleri 2

Chigga Varga og Phoebe

Femundmarka

Femundsisen

Femundtur 06

Leir

Møllerbua

Solnedgang

Ved siden av hverandre

Vårsolen

I vinden

Turen avsluttes på Jonasvolden

Linka på isen

To spann